Cách chơi

Chỉ cần chọn sáu số từ 1-49 hoặc chọn Hồ bÆ¡i Việt Nam để chọn ngẫu nhiên. Bạn có thể chÆ¡i tối Ä‘a bảy dòng số cùng má»™t lúc. Sau Ä‘ó, chọn số lần rút thăm và số tuần bạn muốn chÆ¡i.

Pools là má»™t trò chÆ¡i jackpot lá»›n kết hợp và má»™t trò chÆ¡i tiền mặt. Má»—i ngày lúc 11:00 tối GMT 7, chúng tôi rút ra năm quả bóng trắng từ má»™t cái trống vá»›i 59 quả bóng và má»™t quả bóng màu đỏ từ má»™t cái trống vá»›i 35 quả bóng màu đỏ. Doanh số bốc thăm bị cắt ít nhất 59 phút trÆ°á»›c khi bốc thăm. Kiểm tra thời gian giá»›i hạn tại địa phÆ°Æ¡ng.

Người chÆ¡i giành chiến thắng bằng cách kết hợp má»™t trong 9 cách để giành chiến thắng. Giải Ä‘á»™c đắc (trúng bằng cách kết hợp tất cả năm quả bóng trắng theo bất kỳ thứ tá»± nào và Hồ bÆ¡i Việt Nam) là giải thưởng hàng năm được trả trong 29 năm (30 lần thanh toán) hoặc trả má»™t lần. Má»—i vé có giá $ 2. Nếu người chiến thắng chọn niên kim, số tiền thanh toán hàng năm sẽ được tăng lên má»—i năm theo tá»· lệ phần trăm được quy định trong luật chÆ¡i Vietnam Pools.

Giải nhì (trúng 5 bi trắng theo thứ tá»± bất kỳ) là 1.000.000.000 VND được trả bằng tiền mặt và bất kỳ khi nào bạn ghép được vá»›i Vietnam Pools, bạn sẽ giành chiến thắng. Tá»· lệ thắng giải thưởng tổng thể trong trò chÆ¡i là khoảng 1 trên 32.